Lưu trữ: Service

Công Bố Bánh Kẹo Nhập Khẩu

CÔNG BỐ BÁNH KẸO NHẬP KHẨU Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật. Bước 2: Kiểm nghiệm sản phẩm. Bước 3: Đăng ký tài khoản nộp hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm. Bước 4: Nộp hồ sơ và nhận kết quả. Chú ý: Đối với sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu…

Read More

Công Bố Mỹ Phẩm

Cơ quan tiếp nhận và hình thức nộp hồ sơ Đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước: Sở Y Tế – Nơi doanh nghiệp có trụ sở chính/cơ sở sản xuất. Nộp hồ sơ bằng bản giấy thông qua thủ tục hành chính một cửa. Đối với mỹ phẩm nhập khẩu: Cục Quản Lý Dược – Bộ Y Tế. Nộp hồ…

Read More

Tự Công Bố Nước Ép Trái Cây

Thủ tục tự công bố được quy định rõ tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Theo đó thủ tục tự công bố sản phẩm chanh dây mật ong được thực hiện như sau: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, bao gồm: Giấy phép kinh doanh; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Nhãn sản phẩm (nếu sản phẩm nhập…

Read More

Công Bố Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Nhập Khẩu

Ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Theo nghị định mới tất cả các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng) đều phải tiến hành thủ tục công bố chất lượng sản phẩm…

Read More

Công Bố Thực Phẩm Thường Sản Xuất Trong Nước

Từ ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP sẽ thay đổi cơ bản phương thức quản lý như đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, biểu mẫu, phương…

Read More

Công Bố Bao Bì Chứa Đựng

Tại sao doanh nghiệp phải tự công bố bao bì thực phẩm ? Tự công bố bao bì thực phẩm đây là một quy định bắt buộc mà Chính phủ đã đề ra tại nghị định 15/2018/NĐ-CP nhằm siết chặt khâu vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và bảo vệ những giá trị của doanh nghiệp.…

Read More
X